VaGla's blog

Po "gawędzie prawniczej"

Wszystkim sympatykom serwisu VaGla.pl Prawo i Internet serdecznie dziękuje za udział we wczorajszym spotkaniu w kawiarnii Coffee Point. Mam nadzieję, że nikogo nie znudziała moja opowieść o wpływie XVIII wiecznych traktatów na współczesne regulacje dotyczace Internetu. Do zobaczenia następnym razem. A kto nie był, niech żałuje :)

Prawa wyłączne na informacje

Wypowiedź dla Rzeczpospolitej o nadawaniu praw wyłącznych na informacje w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego:

"Na naszych oczach faktem staje się rewolucja informacyjna. Wyraźnym tego dowodem są tendencje do tworzenia regulacji przyznających w większym lub mniejszym stopniu wyłączne prawa do informacji.

E-commerce - obrót gospodarczy w cyberprzestrzeni

Fotoreportaż z konferencji "E-commerce - obrót gospodarczy w cyberprzestrzeni", (zorganizowanej w dniach 5-6 listopada przez ELSA Olsztyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).

Sprawny sąd

Staraniami Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ukazała się publikacja zatytułowana "Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk". W publikacji znalazł się artykuł zatytułowany "Wymiar sprawiedliwości społeczeństwa informacyjnego"

VII edycja konferencji TAPT

W materiałach seminaryjnych "Przestępczość teleinformatyczna", które ukazały się pod redakcją Jerzego Kosińskiego po VII edycji konferencji TAPT, ukazał się artykuł "Spam ofensywny seksualnie" (str. 87).

Spam polityczny #2

Ukazała się druga część artykułu Spam polityczny. Zapraszam: kwartalnik Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 3/2004, str. 78

Im bardziej ogólne normy prawne, tym lepsze

Wypowiedź dla Rzeczpospolitej w kontekście regulacji dotyczących zasad rejestracji domen internetowych:

"W moim odczuciu, im bardziej ogólne normy prawne, tym lepsze prawo dotyczące Internetu. W razie sporów dotyczących domen internetowych konkurują ze sobą przepisy dotyczące ochrony

Forum analityków rynku internetowego IDG

Wypowiedź na Forum analityków rynku internetowego IDG:

"Analizując najważniejsze wydarzenia i trendy minionego półrocza roku 2004 należałoby zauważyć, że na całym świecie coraz intensywniej próbuje się

Marketing usług prawnych

Wypowiedź dotycząca wykorzystania Internetu w marketingu usług prawnych: Businessman Magazine:

"W obecnej chwili członkowie korporacji prawniczych nie wykorzystują wszystkich możliwości, jakie daje internet. Jeśli powstają strony internetowe kancelarii - w wielu przypadkach treści tam zawarte ograniczają się wyłącznie do przedstawienia danych kontaktowych, profilu działalności...

Spam polityczny #1

Pierwsza część artykułu "Spam polityczny" ukazała sie w kwartalniku Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2/2004