bazy danych

Powszechna dostępność prawa

Życie, "Zamiast ustaw - myjnie i kanały": "Wszelkie akty prawne powinny być powszechnie dostępne. Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Premiera postanowiło jednak nie szokować na swoich stronach internetowych zbyt wielkimi dawkami prawa".

Poczta jako dokumenty urzędowe

Dwa wydawnictwa i dwie stacje telewizyjne pozwały gubernatora Mike'a Leavitt'a w związku z kasowaniem przez niego poczty elektronicznej. Powodowie uznali, że poczta elektroniczna pełni w tym przypadku funkcję dokumentów urzędowych (public records) i nie może być kasowana.

Wolni strzelcy znów górą

Sąd odrzucił apelację National Geographic dotyczącą licencji na fotografie, jakich udzielali pismu wolni strzelcy (free-lancers). Poblikowanie zdygitalizowanych zdjęć na płytach CD jest odrębnym polem eksploatacji, zatem autorowi przysługują odrębne tantiemy z tego tytułu.

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!

Utworzenie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, z którego zasobów będą mogły korzystać wszystkie służby zwalczające przestępczość - zakłada ustawa przyjęta przez Sejm (jeszcze Senat i Prezydent). W bazie komputerowej Centrum zarejestrowane mają zostać wszczęte postępowania oraz dane dotyczące osób podejrzewanych o udział w przestępstwie - nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, płeć, pseudonim, adres zameldowania, PESEL, NIP, REGON oraz dane pozwalające na określenie tożsamości osoby np. rysopis i przynależność do grupy przestępczej.

Prywatność uczniów

Senat USA zaakceptował Student Privacy Protection Act. Ustawa nakłada m.in. obowiązek uzyskania zgody rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczniów w celach komercyjnych.

Link może naruszać prawa autorskie

Okręgowy sąd w Hamburgu zdecydował, że link pomiędzy dwoma stronami www - zastosowany w taki sposób, że strona do której ten link prowadzi pojawia się w ramce (frame) z zachowaniem adresu URL strony z której link prowadzi - narusza prawa autorskie, jeśli zawartość strony "podlinkowanej" można zakwalifikować jako bazę danych w myśl niemieckiego prawa autorskiego.

Nowe znaczenie reprodukcji

Sąd okręgowy w Amsterdamie stwierdził, że zbiór artykułów opublikowanych wcześniej w prasie (wydawnictwo PCM), zebranych w centralną bazę danych, wykorzystywaną przez inną osobę prawną, może być brana pod uwagę jako reprodukcję artykułu prasowego w nowym znaczeniu.

Ogłoszenia o prace - konkurencja

Wykorzystanie ogłoszeń dotyczących zatrudnienia zaczerpniętych z drukowanej codziennej prasy nie może być zakazane na podstawie art. 97 par. 1 oraz art 87b niemieckiego prawa autorskiego.